Page 12 - tki_sayi_3
P. 12

12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi
     Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır
     Atık Yönetmeliği kapsamında Kurumumuza
     bağlı GLİ Müdürlüğümüz bünyesinde
     hammadde ve doğal kaynakların etkin
     yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
     doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde
     çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların
     korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim
     sistemi kurularak 22.05.2020 tarihinde Sıfır
     Atık Belgesi alınmıştır.                              T.C.
                         KÜTAHYA VALİLİĞİ
                       Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
        Belge No: TS/43/B1/2/28                             Tarih: 22/05/2020
                        SIFIR ATIK BELGESİ
                           (Temel Seviye)
        Adı   : TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
        Adresi : KÜTAHYA,DURAK Mahallesi, ETİLER CADDE, No: 24­1, TAVŞANLI,Türkiye
        Vergi No : 8790030904

        12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim
        Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.                                              İbrahim ÇATLADAN
        Belge Son Geçerlilik Tarihi: 22/05/2025
                                              Çevre ve Şehircilik İl
                                                 Müdürü


              Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
              Evrak Doğrulama Kodu : XVQBYGAC Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi

     10 KÖMÜR DERGİSİ SAYI : 3 - 2020
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17