Page 15 - tki_sayi_3
P. 15

COVID-19
                                              HABERLERİ
      ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ COVİD-19 YÖNETİM SÜRECİ


      Açık ocak linyit madenciliği alanında 1979 yılından bu yana faaliyet gösteren İşletme Müdürlüğümüz, halen taşeron
      dahil 603 personeli ve yıllık 3.570.000 ton üretim programı ile çalışmalarını sürdürmektedir.
      Dünya genelinde olduğu gibi Ülkemizi de tehdit eden Koronavirüs (COVİD-19) yayılımının önlenmesi amacıyla Cumhur-
      başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı kararları, genelgeleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz uygulanacak önlemleri belir-
      lemiştir. Bu kapsamda İşletme Müdürlüğümüz konu ile ilgili acil eylem planları hazırlayarak uygulamaya koymuştur.
      Açık ocak linyit madenciliği; adı geçen salgının yayılımı konusunda dokunulan ortak yüzeylerin sayıca fazlalığı ve çeşit-
      liliğinden (operatör kabini, giriş çıkış yüz tanıma sistemi, alet ekipman, kapı kolları, tutamaçlar, servisler, yemekhane
      v.b) dolayı yüksek riskli olmasa da insan faktörü nedeniyle yine de riskli görülmektedir.
      İşletme Müdürlüğümüzdeki Covid-19 Pandemi ile mücadele sürecindeki uygulamalar aşağıda Mart-Mayıs 2020 ve 01
      Haziran 2020 sonrası normalleşme olmak üzere iki dönemde anlatılmaktadır:


      Mart-Mayıs 2020 Dönemi               ler hazırlanmış ve çalışanların görebileceği yerlere asıl-
                                mıştır.
      Hastalığın gündeme gelmesiyle birlikte, İşletme Müdür-
                                Dönemin başında; yemekhaneye girişler, maske takılarak
      lüğümüz, çalışanlarının sağlıklarını koruma odaklı bir
                                ikişer metre arayla sağlanmış, dezenfektan kullandırıl-
      yaklaşımı öne çıkarmış, güvenli iş ortamının oluşturul-
                                mış, her masada birer kişi oturtulmuş, paketlenmiş plas-
      ması, belirlenmiş kurallara (sosyal mesafe, maske kulla-
                                tik çatal-kaşık-bıçak ile karton bardak kullandırılmıştır.
      nımı, dezenfekte gibi) titiz bir şekilde uyulması yönünde
                                Daha sonra yemekhane hizmetleri sonlandırılmıştır.
      çaba göstermiş, herhangi bir vaka olmaksızın hastalığın
      yoğun seyrettiği bu kritik dönemi başarı ile yönetmiştir.

      Bu kapsamda;

      Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma yöntemleri kulla-
      nılarak çalışanların yaklaşık üçte biri ile sadece zorunlu
      madencilik faaliyetlerimiz yürütülmüştür.

      Çalışanların koronavirüsün etkilerinden korunması ile il-
      gili bilinçlendirilmesi amacıyla, güncel broşürler ve afiş-


                                            SAYI : 3 - 2020 KÖMÜR DERGİSİ 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20