Page 3 - tki_sayi_3
P. 3

Dr. Hasan Hüseyin ERDOĞAN

                          TKİ Genel Müdürü                            Sunuş
         1957 yılında kurulan Kurumumuz, 63 yıldır faaliyet göstermekte olup ısınma ve sanayi amaçlı

         kömürlerin tedariki, yurtiçi/ithal kömür piyasasının dengelenmesi ve yerli kömüre dayalı
         santral projelerinin kömür üretimiyle desteklenmesi ile üretimin tamamlandığı sahaların
         rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesi kapsamında Bakanlığımızın talimat ve destekleriyle,

         üzerine düşen çalışmaları yapmaya devam etmektedir.
         Bakanlığımızın milli enerji ve maden politikaları doğrultusunda, ülkemizin enerji ihtiyacını

         karşılamaya ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktayız. Linyit, asfaltit, bitümlü şeyl,
         turba gibi enerji hammaddelerinin etkin ve verimli bir şekilde aranması, üretilmesi ve ekonomimize
         kazandırılması ile ülkemizin enerji ithalatını azaltmada kömür rezervlerimizin temiz kömür
         teknolojileri ile daha verimli kullanılabilmesi ve stratejik öneme sahip ikincil ürünlerin eldesi

         ana faaliyetlerimizdir. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra, verimlilik, sıfır atık ve çevre mevzuatlarına
         uyumluluk ilkeleri kapsamında yüksek üretim ve satış rakamlarıyla sürdürülebilir yönetim alt
         yapısı ile kalite ve yönetim sistemlerini başarılı olarak uygulamaktayız. Sürdürülebilir madencilik
         anlayışı çerçevesinde çevre duyarlılığını ön planda tutan bir üretim politikası izleyerek çevre

         dostu üretim yapmaya devam edeceğiz.

         Tüm bu çalışmaları, yaklaşık 4 bin 100 kişilik personelimizle birlikte, özel sektörden hizmet
         alım modeliyle de 14 bin kişi olmak üzere toplamda 18 bin 100 kişiye istihdam sağlayarak
         yürütmekteyiz. Kömür sektöründe Türkiye’de lider ve öncü bir Kurum olarak, ülkemizin
         sahip olduğu ve milli serveti olan kömürü ekonomimize kazandırıp, enerjide dışa bağımlılığı

         azaltmak, var olan konumumuzu daha da güçlendirmek, üretim ve ihracat hedeflerine ulaşmada
         çalışmalarımızı titizlikle devam ettirmek ana hedefimizdir.

         TKİ ailesi olarak, anılan hedeflere ulaşmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılık ve büyük bir
         azimle sürdürmeye devam edeceğiz.
                                            SAYI : 3 - 2020 KÖMÜR DERGİSİ 1
   1   2   3   4   5   6   7   8